Kwalifikacja wstępna


Kwalifikacja wstępna to obowiązkowe szkolenie dla kierowców, którym prawo jazdy kat. D zostało wydane po dniu 10.IX.2008 oraz którym prawo jazdy kat. C zostało wydane po 10.IX.2009. Proponowany przez naszą szkołę kurs kwalifikacji wstępnej trwa 280 godzin zegarowych.

   

Wymóg uzyskania kwalifikacji wstępnej dotyczy osób posiadających prawo jazdy:

  • kategorii D1, D1+E, D lub D+E, wydane po dniu 10 września 2008r.,
  • kategorii C1, C1+E, C lub C+E, wydane po dniu 10 września 2009r.
Kierowca obowiązany jest uzyskać kwalifikację wstępną, odpowiednio do pojazdu, którym zamierza wykonywać przewóz drogowy, w zakresie bloków programowych określonych odpowiednio dla prawa jazdy kat. C1, C1+E, C, C+E lub D1, D1+E, D, D+E. Kwalifikacja wstępna została wprowadzona na podstawie dyrektywy 2003/59/WE Parlamentu Europejskiego. Polskie regulacje prawne:

  • Ustawa z dnia 6 września 2001r. o transporcie drogowym (Dz. U. z 2007r. Nr 125 poz. 874 ze zm.);
  • Ustawa z dnia 17 listopada 2006r. o zmianie ustawy o transporcie drogowym oraz o zmianie ustawy - Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2006 r. Nr 235, poz. 1701);
  • Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 lipca 2008 r. w sprawie szkolenia kierowców wykonujących przewóz drogowy (Dz. U. z 2008r. Nr 124, poz 805).


Aby dowiedzieć się więcej, w tym poznać najbliższe terminy oraz ofertę cenową, prosimy o kontakt

Nasze biuro w Nowym Dworze Mazowieckim jest czynne od poniedziału do piątku w godz. 8-18 oraz w soboty w godz. 9-13.

Biuro w Serocku pracuje w poniedziałki i czwartki w godz. 14-17. W pozostałe dni kontakt telefoniczny w godz. 14-17.